PET – Polyetentereftalat

PET-material (kemiskt känt som polyetylentereftalat) är en polyester med relativt hög densitet och tillverkas av Ensinger i standardformar för bearbetning.PET finns antingen som amorf eller semikristallin termoplast.Egenskaperna för den amorfa typen av PET-polymer är hög transparens, men lägre mekaniska egenskaper såsom draghållfasthet, samt väsentligt lägre glidegenskaper.Ensinger tillverkar dock inte PET-materialet som till största delen hamnar i flaskor eller förpackningar.De typiska egenskaperna hos det halvkristallina tereftalatet som Ensinger tillverkar är hårdhet, styvhet, styrka, enastående glidbeteende och lågt slitage (jämfört med POM i fuktiga eller torra miljöer).Detta material har länge kallats PET-P-plast, men detta är en föråldrad referensform för PET-material idag.

Tack vare sin goda kryphållfasthet, låga fuktupptagning och enastående dimensionsstabilitet är PET-plastmaterial extremt väl lämpat för applikationer där komplexa delar och högsta krav på måttnoggrannhet och ytkvalitet krävs.De termiska egenskaperna hos PET stödjer en god temperaturstabilitet såväl som dimensionsstabilitet.

PET MATERIAL EGENSKAPER OCH SPECIFIKATIONER
PET-material erbjuder:
● Hög styrka
● Hög styvhet och hårdhet
● Mycket låg fuktupptagning
● Bra krypmotstånd
● Låg glidfriktion och glidslitage
● Beständig mot hydrolys (upp till +70 °C)
● Ej lämplig för kontakt med media som innehåller >50 % alkohol
● God kemikaliebeständighet mot syror
● God vidhäftning och svetsförmåga

1

TILLVERKAD DET MATERIAL
Ensinger-varunamnet för PET-modifieringar är TECAPET eller TECADUR PET.Ensinger levererar följande modifieringar i polyester:
● TECAPET – PET modifierad för förbättrad bearbetning
● TECAPET TF – PET modifierad med PTFE för bättre slitegenskaper
● TECADUR PET – omodifierad PET-kvalitet
Ensinger levererar PET i form av:
● PET-plaststav
● PET-plastskivor


Posttid: 2022-02-25